Bos & Schaap

Een schaapskudde die natuurterreinen begraast, geeft een mooi landschapsbeeld. Maar niet alleen voor de beleving is de schaapskudde van toegevoegde waarde. Begrazing met schapen is voor bepaalde type natuur zelfs noodzakelijk om als beheermaatregel in te zetten.

Bos & Schaap werkt met meerdere schaapskuddes, voor diverse opdrachtgevers, in de regio Nijmegen. Met de inzet van een gescheperde schaapskudde worden de natuurterreinen op een verantwoorde manier beheerd en culturele waarden worden behouden.

Streekeigen gras

Bos & Schaap zet het streekeigen schapenras, het kempisch heideschaap, in. Dit schapenras is uitstekend geschikt om kwetsbare natuurterreinen te laten begrazen. Daarnaast is het een gemakkelijk schaap, ze zijn in staat om langere tijd op relatief moeilijk terrein te verblijven.