Bos en Schaap – schapenbegrazing

Een schaapskudde die natuurterreinen begraast, geeft een mooi landschapsbeeld. Maar niet alleen voor de beleving is de schaapskudde van toegevoegde waarde. Begrazing met schapen is voor bepaalde type natuur zelfs noodzakelijk om als beheermaatregel in te zetten.

Bos & Schaap voert in samenwerking met Landschapsbeheer de Wassum, de gescheperde begrazing met schapen uit, in de regio Nijmegen. Met de inzet van een gehoede schaapskudde worden de natuurterreinen op een verantwoorde manier beheerd en culturele waarden worden behouden.

Voor meer informatie over schapenbegrazing, zie schapenbegrazing.nl

Streekeigen ras

Adopteer een schaap

Bos & Schaap wil het streekeigen schapenras, het kempisch heideschaap, inzetten. Dit schapenras is uitstekend geschikt om kwetsbare natuurterreinen te laten begrazen. Daarnaast is het een gemakkelijk schaap, ze zijn in staat om langere tijd op relatief moeilijk terrein te verblijven.

Adoptie

Wil je de schaapskudde van dichtbij mee beleven? Adopteer dan een schaap of een lammetje. Je kunt je geadopteerde schaap of lammetjes vervolgens aan het werk zien in de natuur.