Vandaag kwam mijn vriendin thuis van haar werk. Ze vertelde dat een collega haar had gevraagd wat nu eigenlijk het nut is van begrazing door schapen. Dit is voor mij een goede aanleiding om hier op mijn weblog kort op in te gaan.

Vroeger was het nut van begrazing dat de schapen te eten kregen. In sommige landen is dit nog steeds het geval, zelfs heel dichtbij, zoals in Frankrijk en Spanje. In Nederland is het niet nodig om voor voedsel op pad te gaan. Schapenboeren bezitten voldoende grasland om hun schapen op te laten grazen. Hier in Nederland is begrazing door schapen een essentieel middel bij het in stand houden van natuurgebieden zoals heidevelden, duinen en graslanden. Door begrazing krijgen gewenste soorten planten en dieren meer kans. Vergrassing en verbossing wordt tegengegaan. Op Schapenbegrazing.nl kun je hier veel meer over lezen.

Een voorbeeld uit de praktijk:  met mijn kudde loop ik regelmatig door het hoogveen. Op dit hoogveen komen enkele kwetsbare plantensoorten voor zoals kleine veenbes en lavendelhei. Deze zeldzame planten worden bedreigd door vergrassing met pijpenstrootje. Door hier mijn kudde te laten grazen komt op het hoogveen meer ruimte voor deze gewenste (en bijzondere) plantensoorten.

Lavendelhei

Lavendelhei

schapenbegrazing op hoogveen

schapenbegrazing op hoogveen