kapvlakte

Tijdens mijn veldwerk op de heide in het natuurgebied Den Treek werd ik door twee hardloopsters aangesproken. Ze vertelden me dat ze samen met groot plezier al bijna 11 jaar hardlopen  in het natuurgebied. Maar tot hun grote verbazing was er een groot stuk bosgebied langs hun hardlooproute gekapt. Ze waren nogal verbolgen dat die mooie bomen verdwenen waren dat en er een grote kapvlakte voor in de plaats was gekomen. Ik snapte hun reactie goed, maar ik vertelde hen graag het verhaal erachter.

afname oppervlakte heide

Sinds het begin van de vorige eeuw is het oppervlak van de heide in ons land dramatisch achteruit gegaan. Hier zijn een aantal redenen voor, maar de belangrijkste is dat de heide zijn economische functie verloor en mede door de grote heideontginning bebost raakte. De oppervlakte heide in Nederland is nog maar 10% wat het geweest is in Nederland omstreeks 1900, veel heidegebonden planten en dieren zijn nu in Nederland verdwenen of zijn met uitsterven bedreigd. Voorbeelden van zeer zeldzame planten zijn bijvoorbeeld valkruid, rozenkransje en IJslandsmos en voorbeelden van zeldzaam geworden dieren zijn:  de nachtzwaluw, de korhoen en de kleine heivlinder. Het is belangrijk om het oppervlak van heide te vergroten voor het behoud en herstel van deze kenmerkende heidesoorten.

[adsenseyu2]

Natuurbeheerders van heidegebieden nemen hierin hun verantwoordelijkheid en proberen zo goed mogelijk het oppervlak te vergroten. Uit ervaring heeft men geleerd dat dit het beste te bereiken is door bospercelen met voornamelijk grove den om te vormen naar heide. Deze bospercelen met grove den hebben over het algemeen een lage natuurwaarde, behalve het verlies van de belevingswaarde treedt er nauwelijks verlies op van natuurwaarde. Integendeel, veel soorten die voorheen op de heide voorkwam zullen nu terugkeren. En na een aantal jaren groeit er zoveel heide dat de belevingswaarde weer helemaal hersteld is en het gebied naar mijn mening zelfs nog mooier geworden is!

heide