Vandaag was ik samen met collega’s op de Beegderheide. Hier waren we op zoek naar een geschikt stuk heide om onderzoek te doen naar de effecten van schapenbegrazing op de vegetatie. Dit onderzoek is van belang om vast te stellen in hoeverre schapenbegrazing bijdraagt aan de biodiversiteit op de (droge) heide. Hiermee bedoel ik niet alleen de aanwezigheid van allerlei verschillende plantensoorten, maar ook het voorkomen van verschillende insecten, spinnen, reptielen en vogels. De aanwezigheid van deze soorten wordt voor een zeer groot gedeelte bepaald of de heide wel structuurrijk genoeg is. Een structuurrijke heide herbergt namelijk veel meer soorten dan een structuurarme heide. Het lijkt erop dat langdurig, gehoede schapenbegrazing een structuurrijke heide bewerkstelligt.

structuurrijke heide

structuurrijke heide

We hebben in ieder geval tijdens onze zoektocht naar de ideale onderzoeksplek een bijzonder nachtvlinder gespot; de phegeavlinder. Dit is een zeldzame dagactieve nachtvlinder die op een paar plekken in Nederland nog massaal voorkomt.

phegeavlinder

phegeavlinder