In het vennengebied vindt op dit moment een grootschalige bomenkap plaats. Ongeveer 36 hectare bos verdwijnt om verdroging van de vennen tegen te gaan. Bomen (vooral naaldbomen) verdampen veel water waardoor de vennen steeds droger worden. De bomen die verdwijnen staan dan ook langs of vlakbij een ven.
Veel wandelaars die ik spreek vinden het een vreselijk gezicht, maar snappen de bomenkap wel, want de maatregelen worden genomen om de vennen te behouden.

2013-09-13 11.18.06

bomenkap vennengebied

Er is wel enige controverse, want sommige wandelaars zijn van mening dat niet de bomen de oorzaak zijn van de verdroging maar de afwatering van het gebied. Er zijn in het gebied nog allerlei sloten en greppels waar door het water het gebied uitstroomt. Een aantal van deze afwateringen worden nu gedempt.

De bomenkap heeft voor mij als schaapherder het voordeel dat er ( natte) heide voor in de plaats komt waar de schapen over enkele jaren kunnen gaan grazen.

[adsenseyu2]