Vorig najaar zijn er veel bomen in het vennengebied gekapt om o.a. verdroging tegen te gaan (zie ook http://rivierengebied.wordpress.com/2013/08/21/bomenkap-vennengebied-van-start/). Op plekken waar de bomen zijn weggehaald groeien nu veel kleine berkjes. Dit is het gevolg van het verwijderen van de voedselrijke bodemlaag (ook wel plaggen genoemd).

[adsenseyu1]

Opslag van berken

Opslag van berken

De schaapskudde wordt nu ingezet om deze berkjes weg te eten. Schapen vinden de blaadjes van berken niet bijzonder lekker, het is dus nog spannend of de berkjes goed genoeg aangepakt gaan worden door de schapen. Over een kleine week weten we meer!

schaap eet berk

schaap eet berk