Effecten van schapenbegrazing op de heide

Vandaag was ik samen met collega’s op de Beegderheide. Hier waren we op zoek naar een geschikt stuk heide om onderzoek te doen naar de effecten van schapenbegrazing op de vegetatie. Dit onderzoek is van belang om vast te stellen in hoeverre schapenbegrazing bijdraagt aan de biodiversiteit op de (droge) heide. Hiermee bedoel ik niet alleen de aanwezigheid van allerlei verschillende plantensoorten, maar ook het voorkomen van verschillende insecten, spinnen, reptielen en vogels. De aanwezigheid van deze soorten wordt voor een zeer groot gedeelte bepaald of de heide wel structuurrijk genoeg is. Een structuurrijke heide herbergt namelijk veel meer soorten dan een structuurarme heide. Het lijkt erop dat langdurig, gehoede schapenbegrazing een structuurrijke heide bewerkstelligt.

structuurrijke heide

structuurrijke heide

We hebben in ieder geval tijdens onze zoektocht naar de ideale onderzoeksplek een bijzonder nachtvlinder gespot; de phegeavlinder. Dit is een zeldzame dagactieve nachtvlinder die op een paar plekken in Nederland nog massaal voorkomt.

phegeavlinder

phegeavlinder

Zilveren maan in De Bruuk

Onlangs ging ik met mijn gezin naar de Bruuk, dit is een natuurgebied vlakbij waar ik woon (voor meer informatie en mooie foto’s klik hier). De Bruuk is zeer de moeite waard vanwege allerlei zeldzame planten die er staan zoals blauwe zegge, riet- en gevlekte orchis, moeraskartelblad.
Dit keer ging ik echter voor een zeldzame vlinder die nog maar op weinig plaatsen in Nederland te vinden is, namelijk de zilveren maan. En ja hoor, ik heb hem gezien!

zilveren maan

zilverenmaan

Uit betrouwbare bron weet ik dat deze vlinder illegaal in de Bruuk terecht is gekomen. Je mag namelijk niet zomaar een vlinder ergens uitzetten, hiervoor moet een natuurbeheerder eerst een vergunning aanvragen. Dit is natuurlijk hartstikke omslachtig en de Bruuk is een perfect gebied juist voor de Zilveren maan omdat zijn waarplant, het moerasviooltje hier in grote aantallen voorkomt. Dus heeft iemand deze vlinder opgekweekt en uitgezet. En ik moet zeggen, ik vind dit een goede actie, het gebied leent zich ervoor en de vlinder komt terecht in een perfect leefgebied, waar ze anders nooit haar weg naartoe had gevonden. Wie kan hier nou op tegen zijn?
(Meer informatie over de zilveren maan vindt je hier. )

Grote bremraap

Vlakbij het (relatief nieuwe) treinstation Mook-Molenhoek ligt een uniek stukje natuur verborgen. Het gebied bestaat voornamelijk uit heischraal grasland met struikheide en brem. Tussen de bremstruiken komt een zeldzame en bijzondere plant voor; de grote bremraap. Dit is een parasiterende plant op de brem, via de wortels ontneemt de grote bremraap voedingsstoffen van zijn gastheer.

grote bremraap

grote bremraap

Vorige week liep ik hier rond om deze plant eens te gaan bekijken. Ik had hem net gevonden en stond hem voorovergebogen te bekijken, toen ik werd aangesproken door een fietser. “Ik zie dat je hem al hebt gevonden?” Natuurliefhebbers onder elkaar, ik begreep direct dat hij het over de grote bremraap had. Ja, antwoordde ik. En wat bleek, de meneer werkte mee aan een onderzoek naar deze plant. Dit onderzoek wordt blijkbaar in Duitsland gedaan. Hij wist veel over de bremraap te vertellen. Samen met nog een aantal mensen uit de regio zorgt hij voor dit unieke stukje natuur, dat bedreigd wordt door de uitbreiding van het bedrijventerrein. Het clubje mensennoemt zichzelf Animo en zij beheren als het ware samen, uit eigen initiatief, dit gebiedje. Ik heb natuurlijk gegooglet, maar Animo is nergens terug te vinden. Gewoon wat mensen met een passie voor de natuur.

Daar geniet ik dan van. Een onverwachte bijzondere ontmoeting, zomaar, ergens op een stukje heide.